HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Trang: 1 

Hướng dẫn tìm sách
Mục này giúp các em nắm bắt các bước cơ bản về tìm kiếm sách trong cơ sở dữ liệu thiếu nhi của thư viện
Nội quy
Các em nên đọc trước các quy định cần thiết này