HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

Đăng ký làm thẻ

Trang: 1 

Lệ phí thẻ
20.000đ (Phí đặt cọc không hoàn lại) /thẻ/năm
Thể lệ cấp thẻ
Thẻ đọc được cấp cho cá nhân hoặc đang ký tập thể
Mẫu đăng ký thẻ đọc thiếu nhi tập thể
Dành đăng ký theo nhóm, có xác nhận của Ban Giám Hiệu trường
Thời gian sử dụng thẻ
Thẻ đọc có giá trị 1 năm (kể từ ngày Đăng ký)
Lưu ý
Trong trường hợp mất thẻ