HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

Giới thiệu Thư viện

Trang: 1 

Hoạt động của Thư viện
Ngoài việc đọc sách, sử dụng internet, các phần mềm máy tính. Thư viện còn định kỳ tổ chức các hoạt động vui chơi khác như giói thiệu sách, kể chuyện,...
Giới thiệu về Thư viện Thiếu Nhi
Thư viện Thiếu nhi Lý Tự Trọng, thuộc Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.
Vốn Tài liệu Thư viện
Thư viện có trên 10000 tài liệu bao gồm tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp, được phân theo hai nhóm tuổi