CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA 

      

  Học tập_Vui chơi    
Sinh hoạt thư viện thiếu nhi tháng 11 năm 2007
Thư viện KHTH Tp.HCM phối hợp với Lãnh sự quán Canada tại Tp.HCM tổ chức một buổi sinh hoạt thiếu nhi. Chương trình gồm những phần sau :
 Buổi sinh hoạt có chủ đề về môi trường
 Giới thiệu văn hoá Thái Lan