GÓC HỌC TẬP
 

Tài liệu điện tử

Trang: 1  2  3  4  5 

CD - Nai ngọc.
Thuộc tuyển tập Kể chuyện bé nghe 2. CD gồm 10 chuyện. Để sử dụng CD này, các em vui lòng liên hệ thủ thư theo số ký hiệu: TNV 5393 BH.
CD - Ba cô tiên.
Thuộc tuyển tập Kể chuyện bé nghe 3. CD gồm 12 chuyện. Để sử dụng CD này, các em vui lòng liên hệ thủ thư theo số ký hiệu: TNV 5394 BH.
CD - Ai đáng khen nhiều hơn.
Thuộc tuyển tập Kể chuyện bé nghe 1. CD gồm 11 chuyện. Để sử dụng CD này, các em vui lòng liên hệ thủ thư theo số ký hiệu: TNV 5392 BH.
CD - Chuyện Ông Gióng.
Thuộc tuyển tập Kể chuyện bé nghe 4. CD gồm 14 chuyện. Để sử dụng CD này, các em vui lòng liên hệ thủ thư theo số ký hiệu: TNV 5395 BH.
CD - Bác sỹ nha khoa - Cô bé lắm lời.
Thuộc tuyển tập Chuyện ngày xưa 26. Để sử dụng VCD này, các em vui lòng liên hệ thủ thư theo số ký hiệu: TNV 5390 BH.
CD - Cha đỡ đầu - Hoàng tử không cười.
Thuộc tuyển tập Chuyện ngày xưa 25. Để sử dụng VCD này, các em vui lòng liên hệ thủ thư theo số ký hiệu: TNV 5389 BH.
CD - Đôi giày đỏ - Món quà của vị thần.
Thuộc tuyển tập Chuyện ngày xưa 24. Để sử dụng VCD này, các em vui lòng liên hệ thủ thư theo số ký hiệu: TNV 5388 BH.
CD - Bé chuối - Gia tài của cha.
Thuộc tuyển tập Chuyện ngày xưa 22. Để sử dụng VCD này, các em vui lòng liên hệ thủ thư theo số ký hiệu: TNV 5386 BH.
CD - Món quà quý nhất - Sự tích hoa râm bụt.
Thuộc tuyển tập Chuyện ngày xưa 23. Để sử dụng VCD này, các em vui lòng liên hệ thủ thư theo số ký hiệu: TNV 5387 BH.
CD - Cô bé rơm - Sự tích con khỉ.
Thuộc tuyển tập Chuyện ngày xưa 21. Để sử dụng VCD này, các em vui lòng liên hệ thủ thư theo số ký hiệu: TNV 5385 BH.