HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
  Hướng dẫn sử dụng thư viện    
Hướng dẫn tìm sách
Mục này giúp các em nắm bắt các bước cơ bản về tìm kiếm sách trong cơ sở dữ liệu thiếu nhi của thư viện
 Nội quy

  Giới thiệu Thư viện    
Hoạt động của Thư viện
Ngoài việc đọc sách, sử dụng internet, các phần mềm máy tính. Thư viện còn định kỳ tổ chức các hoạt động vui chơi khác như giói thiệu sách, kể chuyện,...
 Giới thiệu về Thư viện Thiếu Nhi
 Vốn Tài liệu Thư viện

  Đăng ký làm thẻ    
Lệ phí thẻ
20.000đ (Phí đặt cọc không hoàn lại) /thẻ/năm
 Thể lệ cấp thẻ
 Mẫu đăng ký thẻ đọc thiếu nhi tập thể